Är du intresserad av att bli en Ulrix?
Att starta eget företag är en dröm för många. Genom att driva eget företag får du möjlighet att bli din egen chef och bestämma över din egen tid.

Ulrix är idag ett väletablerat företag och som har är ett starkt varumärke och stort förtroende hos både leverantörer och kunder. Det finns alternativen att bli delägare eller ett franchise paket där du har möjlighet att få fördelen att utnyttja värdefulla tillgångar som rätten att nyttja ett koncept som är beprövat och framgångsrikt. Du har i konceptet med leverantörer, webshop, telefonväxel, marknadsföring, hjälp med finansiering, ev. lokal, support mm. Det kan även vara en befintlig verksamhet som är igång eller nyetablering men det kan också vara att du har en befintlig verksamhet som vill ingå i Ulrix konceptet.

Vi söker blivande entreprenörer för nyetablering i Stockholm, Landskrona, Trelleborg mfl.

Vad innebär franchising?
Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärverksamhet. Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla familjeföretagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egne företagarens effektivitet och det stora företagets stordriftsfördelar. Franchising är idag mycket vanligare än många tror.