Funderar du på att sälja hela eller delar av din däckverkstad?
Ulrix söker möjligheter till expansion på strategiska orter som är knutpunkter för lastbilstrafik eller ligger längs med E4 & E6. Genom förvärv så ser vi möjlighet till att med vårt koncept, kunskap och inköp skapa synergieffekter som lyfter den befintliga verksamheten. Vi kan om det känns rätt köpa hela eller delar men ändå implementera och stärka den befintliga verksamheten kanske tillsammans med bef. ägare alt. någon nyckelperson som kan driva verkstaden vidare lokalt. Skapa "Win Win" situation. Det är bara att höra av sig för en förutsättningslös diskussion.

Ring Ulrik på 0705-750400 eller maila på ulrik@ulrix.se .