Är du en erfaren däck eller biltekniker och söker nytt jobb?
Om du är en erfaren duktig tekniker så är möjligheterna till arbete stora.
Vi lovar fullständig sekretess och samtalen är helt förutsättningslösa.

Kontakta Ulrik om du är däckspecialist och om du är Biltekniker kontaktar du Thomas.

Ulrik                                 Thomas
Tel 0705-750400             Tel 0708-416763
mail ulrix@ulrix.se
                 mail thomas@ulrix.se